Tabulka hodin a předmětů pro 5.–10.ročník všeobecně vzdělávacího gymnázia

 (podle Lehrpläne allgemeinen bildender Schulen Freistaat Sachsen)

Ročník 5 6 7 8 9 10
Matematika 5 4 4 4 4 4
Technika 2 1 - - - -
Informatika -   1 1 - -
Náboženství/Etika 2 2 2 2 2 2
Angličtina 5 4 4 3 3 3
2. cizí jazyk - 4 4 4 3 3
Profilující vyučování - - - 3 3 3
Celkem týdně 31 32 33 34 34 35
Podpůrné vyučování 2 1