Jazykové portfolio si můžete vyplnit přímo na internetu

Nová on-line aplikace EJP www.evropskejazykoveportfolio.cz je dostupná zdarma všem uživatelům. Nabízí různé verze pro čtyři věkové kategorie: 0-11, 11-15, 15-19, 19+ ve čtyřech jazykových mutacích - české, anglické, německé a francouzské.

E-portfolio se skládá ze čtyř částí. V části Jazykový životopis si každý může  zaznamenávat všechny aktivity a zkušenosti s používáním cizích jazyků ve škole, jazykovém kurzu, volném čase doma či v zahraničí. Lze si tu zjistit, jaký učební typ jste, a jaké jazykové strategie můžete využívat, a učit se tak lépe a efektivněji. 

V části Co už umím je k dispozici Tabulka sebehodnocení, ve které pro každou úroveň (A1 až C2) a pro každou dovednost naleznete soubor deskriptorů – konkrétních popisů toho, co máte v cizím jazyce na dané úrovni zvládnout. Uživatel pak jednoduše zaškrtává, zda danou dovednost ovládá dobře, jen trochu, nebo ji ještě neovládá vůbec. Sebehodnocení lze ověřit ve cvičeních, která jsou k dispozici u vybraných deskriptorů. Po uložení výsledků do tabulky se objeví procentuální výsledek sebehodnocení. V případě, že uživatel dosáhl 80 % v dané dovednosti a úrovni, může považovat úroveň za splněnou a výsledek se automaticky zobrazí v Jazykovém pase. K výsledku sebehodnocení a k vlastním cílům se uživatel konkrétněji může vyjadřovat ve složce Slovní hodnocení, ve které může učitele požádat o komentář. 

Do části Moje sbírka si každý může uložit všechny dokumenty, které dokládají proces učení se cizím jazykům. Mohou to být diplomy, certifikáty, nahrávky, materiály z projektů, práce, prezentace, zkrátka vše, co dokládá Vaši jazykovou úroveň a dovednosti v cizím jazyce. Vybrané dokumenty je možné sdílet s učitelem, který je může okomentovat.

V části Jazykový pas si můžete vytisknout svůj Jazykový pas.