Analyticko-koncepční práce

V rámci  aktivity zastřešující celý projekt byl analyzován současný stav dalšího vzdělávání v ČR a navrženo komplexní systémové prostředí pro další vzdělávání v následujících oblastech:

  •  koordinační řízení a metodické ovlivňování dalšího vzdělávání
  •  stimulace poptávky po dalším vzdělávání
  •  uznávání výsledků dalšího vzdělávání
  •  kvalita dalšího vzdělávání
  •  informační a poradenská podpora
  •  podpora zvyšování úrovně vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků
  •  podpora nabídky dalšího vzdělávání
  •  slaďování nabídky dalšího vzdělávání s potřebami trhu práce
  •  monitoring dalšího vzdělávání.

K jednotlivým tématům byly zpracovány výchozí studie. Jejich shrnutí obsahuje závěrečná studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání. Koncepční část. a Systémový rozvoj dalšího vzdělávání. Přílohy.