Kvalita v dalším vzdělávání


V rámci projektu Koncept byla věnována pozornost několika aspektům kvality dalšího vzdělávání.

Hlavním hlediskem pro podporu prvků kvality v systému ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání dle zákona č. 179/2006 Sb. je především garance objektivity a důvěryhodnosti kvalifikací získávaných podle tohoto zákona. Zajišťovat kvalitu ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání znamená zajišťovat kvalitu těchto procesů, resp. jejich výstupů. Této problematice se věnuje studie Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Jedním z cílů podpory kvality dalšího vzdělávání bylo nalezení levného, jednoduchého a objektivního nástroje pro posuzování kvality vzdělávacích institucí včetně jeho zakotvení v současném systému dalšího vzdělávání tak, aby našel své uplatnění v rámci výběrových řízení a pomohl zákazníkům (vč. jednotlivců, firem i státních institucí) orientovat se v kvalitě nabízených služeb. Studie Návrh systému ratingu vzdělávacích institucí popisuje tento nástroj, který popisuje kvalitu institucí vzdělávání dospělých v pěti stupních. Jeho cílem je poskytnout zákazníkovi přehledné vodítko při výběru ze vzdělávací nabídky, které mu umožní srovnávat kvalitu a cenu.

Hodnocení vzdělávacích institucí  probíhá ve 3 krocích:

a)      autoevaluace vzdělávací instituce

b)      hodnocení externím hodnotitelem

c)      hodnocení zákazníkem.

Jednotlivá kritéria, ve kterých jsou vzdělávací instituce hodnoceny, jsou:

  •  lektorské zázemí
  •  proces vzdělávání a měření jeho efektivity
  •  materiálně technické a didaktické zázemí
  •  zákaznický komfort

Vý Výrazným prvkem kvality vzdělávací instituce jsou její lektoři. Souhrn odborných předpokladů pro výkon činnosti lektora je shrnut v profesní kvalifikaci „Lektor dalšího vzdělávání“, která byla v rámci projektu Koncept vytvořena. Získávání profesní kvalifikace lektora dalšího vzdělávání tedy spadá do právního rámce zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.