Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Metodická podpora vzdělávacích institucí hraje nezastupitelnou roli v celkové podpoře nabídky dalšího vzdělávání. Na základě šetření provedených v první fázi projektu Koncept a získané zpětné vazby byly vytvořeny metodické materiály pro následující oblasti: marketing vzdělávacích institucí, tvorba vzdělávacích programů a inovativní formy dalšího vzdělávání (zejména e-learning) s cílem:


  •            Připravit výstupy „šité na míru“ vzdělávacímu sektoru (včetně                                                příkladů dobré praxe ze vzdělávacího sektoru v ČR i zahraničí)
  •            Zaměřit se na aplikaci – možnost využití poznatků v praxi vzdělávacích institucí
  •            Respektovat finanční možnosti cílové skupiny při aplikaci poznatků do praxe

 

Vytvořené materiály jsou k dispozici zde:

 

 

Monitoring dalšího vzdělávání

 

Komplexní pohled na vývoj dalšího vzdělávání (DV) a jeho průběžný monitoring je nezbytný zejména pro tvůrce politik, strategií a koncepcí v oblasti dalšího vzdělávání. Informace získané z monitoringu DV jsou užitečné i pro vzdělavatele, poradce a další instituce působící v dané oblasti. V rámci projektu Koncept byly realizovány zásadní kroky k vytvoření a zavedení systémového prostředí pro monitoring dalšího vzdělávání:

 

  •          Uspořádání informací o dalším vzdělávání prostřednictvím indikátorů
  •          Kombinace výsledků a dat z různých informačních zdrojů
  •          Spolupráce sítě partnerů, kteří se zabývají sledováním různých aspektů                                dalšího vzdělávání
  •          Co nejširší zpřístupnění výsledků monitoringu prostřednictvím webových                              stránek

Realizované studie naleznete zde: