Vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků

Přínos aktivity 5 projektu Koncept, zacílené na tvorbu koncepce dalšího vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků, spočívá v teoretickém i praktickém ověření potřeby nevytvářet jednu koncepci či metodiku, která by odpovídala možnostem a potřebám této nesourodé cílové skupiny. 

Základním přístupem musí být variabilní instrumentárium adaptované na nejen na specifiku oborů, ale i velikosti podniků, zkušenosti, zájmy a možnosti jejich vedení i zaměstnanců. Proto byly vyzkoušeny a systematicky vyhodnoceny a popsány různé modely vzdělávání (spojení podniku do vzdělávacího klastru, propojení podniku se specializovaným poskytovatelem vzdělávání atd.) a na základě poznatků z terénu zpracovány metodické podklady (rady i vzorové materiály) jak pro poskytovatele vzdělávání (agentury, školy, podnikatelská sdružení), tak i pro vedení firem, které se na nich může naučit jak systematickému přístupu k rozvoji lidských zdrojů (zjištění potřeb, stanovení priorit atd.), tak i vyhodnocení výběru poskytovatele vzdělávání a měření dosaženého posunu ve vzdělávání vlastních zaměstnanců.   

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Pilotní projekty