Příklady dobré praxe

ImageV projektu sbíráme a dále šíříme příklady dobré praxe škol, čímž umožňujeme učitelům vyměňovat si své zkušenosti a prezentovat svou činnost na tvorbě školních vzdělávacích programů. Jak postupovat při sběru Vašich praktických zkušeností se dozvíte v manuálu Jak psát příklady dobré praxe.

Jak psát příklady dobré praxe Jak psát příklady dobré praxe (148,00 KB)

Příklady dobré praxe - tematické členění:

1. Řízení školy a tvorba ŠVP

2. Jazykové vzdělávání

3. Odborné vzdělávání

4. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

5. Průřezová témata

6. Spolupráce se sociálními partnery

7. Volný čas

8. Vyučovací metody

9. Společenskovědní vzdělávání

10. Péče o zdraví

11. Estetické vzdělávání

12. Přírodovědné a matematické vzdělávání

13. Žákovské projekty

14. Profilová část maturitní zkoušky

Příklady dobré praxe najdete v publikacích:

Příklady dobré praxe SOŠ a SOU

publikace_P____klady_dobr___praxe_1.jpgSborník obsahuje třicet dva příkladů dobré praxe tematicky rozdělených do osmi kapitol: Řízení školy a tvorba ŠVP, Jazykové vzdělávání, Odborné vzdělávání, Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, Průřezová témata, Spolupráce se sociálními partnery, Volný čas a Vyučovací metody. Publikace je určena pedagogům odborných škol, kteří v ní najdou tipy na zajímavé formy výuky v různých oborech, ročnících a předmětech. Na stejnojmenném CD vyšly všechny jsou všechny příklady spolu s přílohami.


Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol

ImageImage

Dvoudílná metodická příručka je určena pedagogickým pracovníkům středních odborných škol. V každém díle příručky najdete dvě průřezová témata:

1. Občan v demokratické společnosti a Informační a komunikační technologie,

2. Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce.


Žákovské projekty - cesta ke kompetencím

ImagePublikace Žákovské projekty – cesta ke kompetencím je určena především těm, kteří s projektovým vyučováním dosud nemají zkušenosti, neboť jim umožňuje získat základní vhled do teorie i praxe projektového vyučování a usnadní jim přípravu této výuky. Publikace obsahuje 32 příkladů vyzkoušených žákovských projektů různého typu: individuální i skupinové, předmětové – vztahující se k odborným nebo všeobecně vzdělávacím předmětům, nepředmětové, týkající se např. aplikace průřezových témat, výchovných a jiných školních aktivit.