Konzultační centra

V říjnu 2009 zahájilo svou činnost jedenáct regionálních konzultačních center , která vznikla v rámci projektu Kurikulum S při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích. Od května 2010 se k nim přidala další dvě centra.

ImageKonzultační centra pomáhají středním odborným školám při zpracování školních vzdělávacích programů (ŠVP) a v krajích všem školám nabízejí:

  • konzultace k tvorbě, realizaci a inovaci ŠVP,
  • praktické workshopy pro učitele k tématům souvisejícím se ŠVP,
  • metodické materiály k tvorbě a realizaci ŠVP.

Centra koordinuje a metodicky řídí Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Regionální konzultační centra ukončila svou činnost, o konzultace a semináře školy nepřijdou

Regionální konzultační centra končí svou činnost v rámci projektu Kurikulum S k 31. lednu 2012. Od února budou služby nabízet ve všech krajích vzdělávací instituce, u kterých byla konzultační centra na počátku projektu zřízena, tyto služby už nebudou zdarma. Kontakty na instituce nabízející konzultace, vzdělávací akce a další pomoc pedagogickým pracovníkům v kurikulární reformě najdete zde.

ImagePřehled konzultačních centerImage stránky pro regionální konzultační centra

pro vstup do této sekce je nezbytné zadat heslo
potřebujete nové přístupové heslo?

Vstup


Články:

Publikace

propaga__n_____titulka_1.jpgtitulka_bro__ury_Str__nka_123_1.jpg

Pomáháme odborným školám s reformou

Brožura Regionální konzultační centra - rok pomoci odborným školám k moderní výuce