Pilotní školy

Do projektu Kurikulum S je zapojeno 27 pilotních středních odborných škol .

ImageV rámci projektu Pilot S, na který navazuje projekt Kurikulum S, byly na pilotních školách vytvořeny rámcové vzdělávací programy a dva roky tu probíhalo praktické ověřování těchto programů při výuce.

 

Kurikulum S sleduje na pilotních školách výuku podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) ve 3. a 4. ročnících až do závěrečných či maturitních zkoušek. Poznatky z pokusného ověřování výuky podle pilotních ŠVP a ze zkušeností pilotních škol budou sloužit nejen pro obnovení ŠVP těchto škol, ale i ostatním odborným školám.

 

Přehled pilotních škol

Publikace a zprávy

Realizace ŠVP na pilotních školách (175,48 KB)

Shrnutí poznatků ze závěrečných zpráv škol o  realizaci pilotních školních vzdělávacích programů -  zde (360,50 KB)

Zpráva z ověřování výuky podle pilotních školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU - zde (338,50 KB)

Moderní odborná škola – Názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu

Výukové strategie v praxi pilotních škol

v__ukov___strategie_1.jpgmodern___odborn_____kola_titulka_1.jpgČlánky:

Zkušenosti pilotních škol

ImagePoznatky pilotních škol využíváme také pro metodické konzultace a vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami formou workshopů. V rámci projektu sbíráme inspirativní příklady dobré praxe, které zveřejňujeme zde nebo je zpřístupní portál rvp.cz. Výsledky ověřování školních vzdělávacích programů na pilotních školách budou nabídnuty ostatním zájemcům ze škol a prezentovány formou článků a přednášek.

Příklady z pilotních škol

Školy a sociální partneři

Příklady dobré praxe