Školy a sociální partneři

Každá škola by se měla snažit o rozvíjení spolupráce se sociálními partnery – tedy s představiteli obce či regionu, kde působí, se zaměstnavateli a dalšími místními institucemi, s rodiči žáků atd. Pro školy odborné je ale specifická spolupráce s firmami a ta se projevuje i při tvorbě ŠVP.

Na rozdíl od škol základních a z větší míry i gymnázií, musí střední odborné školy všech typů zajímat, zda jsou jejich absolventi připraveni tak, aby obstáli v moderním provozu daného oboru. Souvisí to s faktem, že se stále zvyšují nároky na to, aby školy zaručily určitou úroveň svých absolventů, kteří budou v praxi schopni se přizpůsobit požadavkům zaměstnavatelů na zvládnutí nových technologií. Více

 


Kulaté stoly k sociálnímu partnerství

Image

Co všechno dělají firmy v rámci spolupráce se školami?

Kulatý stůl Sociální partnerství škol a podniků z pohledu zaměstnavatelů se konal 14. března 2012 v Hospodářské komoře a zúčastnilo se ho 25 lidí, mezi jinými zástupců ministerstev (MŠMT, MPO, MZe), Národního ústavu pro vzdělávání, Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, zaměstnavatelů i škol.

Kulatý stůl Specifika vzdělávání učitelů odborných škol

Kulatý stůl se konal v úterý 28. února 2012 v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského. Zúčastnili se ho zástupci vysokých i středních škol, Hospodářské komory, Ministerstva zemědělství i Národního ústavu pro vzdělávání. Více.

Pedagogové by se měli naučit vzdělávat dospělé

- podrobný článek o průběhu kulatého stolu Specifika vzdělávání učitelů odborných škol a jeho výstupech

Kulatý stůl Sociální partnerství škol a podniků z pohledu zaměstnavatelů

Proběhl v rámci projektu Kurikulum ve středu 14. března 2012 v sídle Hospodářské komory. Součástí kulatého stolu bylo i představení nové publikace - sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů.

Publikace o sociálním partnerství

ImageImageImagetituln___strana_1.jpg


Sociální partnerství očima zaměstnavatelů - sborník příkladů dobré praxe

Sborník obsahuje dvanáct příkladů úspěšné spolupráce firem různého zaměření se středními odbornými školami. Příklady mohou posloužit jako inspirace pro zaměstnavatele při hledání vlastních cest k navazování nových kontaktů a forem spolupráce se školami a k rozvíjení stávajících vazeb a společných projektů.

Sociální partnerství odborných škol

Sborník z konference je složen z příspěvků, které zazněly na stejnojmenné konferenci pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním ústavem odborného vzdělávání 1. března 2011 v Brně.

Spolupráce odborných škol s jejich sociálními partnery

Studie je určena odborné veřejnosti, rozhodujícímčinitelům v oblasti vzdělávánoí i sociálním partnerům, kterým záleží na užší spolupráci s odbornými školami.

Odborné školy a jejich sociální partneři

Brožura představuje výsledky šetření na vybraných odborných školách týkajícího se sociálního partnerství odborných škol. Kvantitativní část šetření bylo provedeno na více než 400 školách, kvalitativní část šetření se skládá z pěti případových studií na různých odborných školách.

Sociální partnerství v regionech

V měsících únoru a březnu 2011 zpracovala regionální konzultační centra (dále RKC) analýzu stavu spolupráce škol a jejich sociálních partnerů v jednotlivých regionech. Šlo především o zachycení klíčových aktérů spolupráce, jejich aktivit, přehled typů spolupráce se školami, projektové aktivity v regionu apod.

Analýza poptávky sociálních partnerů po pracovnících technických profesí (47,74 KB)

Další publikace projektu zde.

Články

Příklady dobré praxe tematicky zaměřené na spolupráci škol se sociálními partnery