Aktivity projektu NSK2

Realizace projektu zajišťovala provázanost s Národní soustavou povolání a sledovala vazby soustavy na další celostátní či evropské systémy. Projekt také navrhoval kontrolní mechanismy uplatnitelné v síti autorizovaných osob, zajišťoval další vývoj informačního systému NSK a nezbytnou propagaci.