Konference k Nové závěrečné zkoušce

NÚOV uspořádal celostátní konferenci v rámci projektu Nová závěrečná zkouška, na nějž přispívá ESF. Konala se 8. prosince v hotelu STEP v Praze.

Jednotná závěrečná zkouška pro žáky učebních oborů se připravuje od roku 2004 a spolupracují na ní jak pedagogové odborných škol, tak zaměstnavatelé. Pro každý učební obor se připravuje jednotné zadání, které pak mohou využít všechny školy vyučující daný obor. Sjednocení zkoušky je reakcí na současný nevyhovující stav, kdy si každá škola může určit obsah a úroveň závěrečné zkoušky.

Na konferenci vystoupili se svými příspěvky zástupci odborných škol, zaměstnavatelských organizací, NÚOV a MŠMT.


program konference program konference (300,50 KB)

Auditorium2.jpg

Prezentace účastníků

Berny.zip (158,31 KB)
Jezberova.zip (111,19 KB)
Kockova.zip (190,72 KB)
Prochazka.zip (160,03 KB)
Prokopova.zip (2,99 MB)
Sirova.zip (5,69 MB)