Informační systém

Registrace škol a zajištění bezpečnosti NZZ 


Bezpečné nakládání s jednotným zadáním ve škole

Při práci s jednotným zadáním škola postupuje podle pokynů:
Pokyny pro práci s informacemi v IS NZZ a informacemi JZZZ ve škole (94,00 KB

Všechny skutečnosti, při nichž dochází k manipulaci s JZZZ, se zaznamenávají do bezpečnostního protokolu:
Bezpečnostní protokol s vysvětlivkami (142,00 KB)  
Bezpečnostní protokol k využití (138,50 KB


Vstup do systému.