Informace NZZ

Informace o proběhlých metodických seminářích k jednotným zadáním

Pro učitelé, kteří připravují závěrečné zkoušky,  byly v březnu a dubnu uspořádány metodické semináře k jednotlivým jednotným zadáním závěrečných zkoušek. Každá škola měla možnost na seminář vyslat svého zástupce.  Celkem se uskutečnilo 64 seminářů, zhruba polovina v  SOU gastronomie a podnikání v Praze 9 a polovina ve SŠ informatiky a  spojů v Brně. 20. 04. 2010 celý článek

Metodické semináře pro školy

Ředitelkám a ředitelům všech škol jsme v pondělí 15. 2. 2010 odeslali pozvánku na metodické semináře „Jednotné zadání závěrečné zkoušky 2009/10“, které se uskuteční v březnu a dubnu 2010. 16. 02. 2010 celý článek

Porada editorů JZZZ 2009/10

Dne 25. 11. 2005 se v NÚOV uskutečnila porada editorů jednotných zadání závěrečných zkoušek 2009/10 25. 11. 2009 celý článek

Školení editorů

17. 9. proběhlo v NÚOV poslední ze šesti školení editorů pro přípravu jednotných zadání ve šk. r. 2009/10. 17. 09. 2009 celý článek

Žáci učebních oborů právě začínají skládat závěrečné zkoušky

Reforma závěrečných zkoušek, která probíhá v rámci projektu Nová závěrečná zkouška, má přispět ke zvýšení prestiže absolventů učebních oborů. 03. 06. 2009 celý článek

První schůzky k tvorbě jednotných zadání NZZ

Autorské týmy zahájily práci na přípravě jednotných zadání jednotlivých oborů pro školní rok 2009/2010. Všechny školy s tříletými učebními obory budou mít možnost je využít při svých závěrečných zkouškách. 16. 04. 2009 celý článek

Zahájení národního projektu NZZ - tisková zpráva

Hlavním cílem projektu, který bude probíhat v letech 2009 – 2012, je zavedení standardizované závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem. Reforma závěrečné zkoušky přinese zlepšení kvality škol a zvýšení prestiže jejich absolventů. Dosud si školy samy připravují své závěrečné zkoušky a jejich úroveň se tak může značně lišit. 31. 03. 2009 celý článek

Projekt Nová závěrečná zkouška

Cílem projektu, který bude probíhat do roku 2012, je zavedení standardizované závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem. Projekt řídí ministerstvo školství, jeho řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 31. 03. 2009 celý článek