Ukončení projektu

Dnem 31. 3. 2012 byl ukončen tříletý projekt MŠMT na podporu reformy závěrečných zkoušek v učebních oborech – Nová závěrečná zkouška. Projekt zajišťoval tvorbu jednotných zadání pro závěrečné zkoušky žáků v oborech vzdělání s výučním listem. Souhrnné informace o projektu a jeho výsledcích podává publikace Kvalita pro učňovské školství

Na výsledky projektu NZZ navazuje projekt Nová závěrečná zkouška 2 (duben 2012 – červen 2014), který se bude zabývat tvorbou jednotných zadání pro závěrečné zkoušky 2012/13 a 2013/14 a přípravou podmínek pro celoplošné zavedení nové závěrečné zkoušky od školního roku 2014/2015.