Projekt Nová závěrečná zkouška

Cílem projektu, který bude probíhat do roku 2012, je zavedení standardizované závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem. Projekt řídí ministerstvo školství, jeho řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Reforma závěrečné zkoušky přinese zlepšení kvality škol a zvýšení prestiže jejich absolventů. Dosud si školy samy připravují své závěrečné zkoušky a jejich úroveň se tak může značně lišit. Při použití jednotného zadání už nebude možné, aby škola něco podstatného z oboru vynechala, například protože nemá dostatečné technické vybavení.

 

Na tvorbě jednotných zadání se podílejí školy, odborníci z praxe a pracovníci Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV). Zástupci zaměstnavatelů jsou také členy zkušebních komisí, které hodnotí výkony žáků u závěrečných zkoušek. Jejich zapojení do reformy zkoušek zaručuje, že absolventi budou dobře připraveni pro praxi.

 

Výsledky zkoušek prováděných na různých školách také budou mnohem lépe srovnatelné. Stěžejní roli bude hrát zkouška praktická, při níž má žák řešit reálné úkoly a problémy. Při ústní zkoušce budou žáci dostávat také otázky ze světa práce, aby se zjistilo, jestli mají alespoň základní představu o uplatnění v praktickém životě. Úplnou novinku představují v některých oborech samostatné odborné práce, které žáci zpracují během 2. pololetí a obhajují je při závěrečné zkoušce.

 

Byla vydána tisková zpráva.