Registrace škol a zajištění bezpečnosti NZZ

Systém přístupu k jednotným zadáním byl a nadále zůstává vstřícný a otevřený všem školám. Využití jednotných zadání je založeno na vzájemné důvěře mezi NÚOV a řediteli škol. Vloni využilo systém NZZ téměř 100 % škol, které si stáhly jednotná zadání, aniž podléhaly kontrole jejich bezpečného využití.

Tento otevřený přístup chceme zachovat, na druhou stranu však musíme předejít případnému úniku informací JZZZ a musíme prokázat, že informační systém NZZ je standardně zabezpečen. Na základě návrhu odborníků byla stanovena standardní pravidla pro bezpečné zacházení s jednotným zadáním, která každá škola může dodržovat, aniž by to zaběhnutý systém práce s JZZZ narušilo.

V průběhu února a března bude NÚOV se školami uzavírat smlouvu, na jejímž základě se ředitel školy stává odpovědnou osobou za zajištění bezpečnosti NZZ a získává přístup do informačního systému NZZ.

Všem školám jsme 10. 2. 2011 poslali e-mail s přístupem k registraci a získání smlouvy na adrese: http://registrace.nzz.nuov.cz.
V případě nejasností se prosím obracejte na petr.kos@nuv_cz.

Děkujeme, že toto vysvětlení přijmete s pochopením.