Nové závěrečné zkoušky pro učně

30.6.2010    ČT 1       Devatero řemesel - web     Z.Franklová        

Co se děje nového v učebních oborech

K obnovení prestiže učebních oborů by měla přispět tzv. nová závěrečná zkouška. V současnosti si školy samy připravují své závěrečné zkoušky a jejich úroveň je proto rozdílná. Z toho důvodu se připravuje sjednocení těchto zkoušek. Velkou výhodou je to, že na tomto projektu spolupracují školy se zaměstnavateli. Z jejich zástupců se tvoří týmy, které vytvářejí pro každý obor jednotné zadání. To pak využijí při závěrečných zkouškách ty školy, které daný obor vyučují.

Výsledky žáků jsou díky tomu mnohem lépe srovnatelné a školy nemohou ve svých závěrečných zkouškách vynechat žádnou z podstatných složek oboru (třeba proto, že nemají odpovídající vybavení). Náročnost zkoušek ovlivní i kvalitu výuky na jednotlivých školách, absolventi by pak měli být lépe připraveni pro podmínky v praxi a měli by mít větší šanci na dobré uplatnění.

Dosud se jednotná zadání zkoušela jen na některých školách. Díky novému projektu, na který přispívá Evropská unie, je letos možné, aby nové závěrečné zkoušky proběhly na všech školách, které projeví zájem.