Pozvánka na metodické semináře pro školy

Do pátku 4. 2. 2011 obdrží školy e-mail s pozvánkou na metodické semináře pro učitele, kteří budou připravovat závěrečné zkoušky podle jednotných zadání 2010/11. Semináře se uskuteční pouze k oborům vzdělání, které se uplatňují ve více než 5 školách.

Program:

  • Koncepce, struktura a obsah jednotného zadání
  • Závazný postup pro práci s JZZZ ve škole
  • Pokyny k zajištění bezpečnosti  JZZZ
  •  Diskuse

Seminář povede vedoucí autorského týmu (editor), který připravil jednotného zadání 2010/11. 

Na semináře škola přihlásí své zástupce vyplněním závazné přihlášky, která je součástí elektronické pozvánky.

Případné dotazy prosím posílejte Mgr. Vítu Valešovi na adresu vit.vales@nuov_cz. Děkujeme.