U jednotných zkoušek v učebních oborech nejsou tajnosti nutné

8.3.2011    Jihlavské listy    str. 13    Publicistika     jv        

REGION - Nová závěrečná zkouška je národní projekt ministerstva školství, o jehož realizaci se stará Národní ústav odborného vzdělávání Praha (NÚOV). Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.

Má pomoci vrátit prestiž učebním oborům. Vychází z programového prohlášení vlády ČR, která deklarovala podporu směrem k rozvoji a zvýšení prestiže učňovského vzdělávání, k formě jeho zakončování jednotnou závěrečnou zkouškou i ke zvýšení důrazu na praktickou uplatnitelnost absolventů.

Do projektu Nová závěrečná zkouška se v minulém školním roce zapojilo už 80 % škol s učebními obory, jednotnou zkoušku skládalo 21 tisíc žáků (68 %). „Školy se dobrovolně vzdaly části své autonomie a získaly za to možnost porovnání s ostatními školami vyučujícími stejný obor,“ cituje NÚOV ředitele odboru MŠMT Jaromíra Krejčího.

V současné době se podle NÚOV skoro všechny školy připojují k jednotné závěrečné zkoušce dobrovolně a mají samy zájem na tom, aby bylo možné porovnat kvalitu výuky určitého oboru na školách. Předpokládá se ovšem legislativní úprava zaměřená na plošné zavedení nové závěrečné zkoušky do všech škol.

Podstatou nové závěrečné zkoušky je jednotné zadání vytvářené pro učební obory, jako je např. zedník, nástrojař, pekař, kadeřník atd. Pro probíhající školní rok 2010/11 se připravují jednotná zadání pro tříleté učební obory, ale i pro méně náročné obory určené žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednotná zadání připravují autorské týmy složené z ředitelů a učitelů odborných škol, z pracovníků NÚOV a ze zástupců zaměstnavatelské sféry, které nominovala Hospodářská komora ČR.

Podle viceprezidenta Hospodářské komory ČR Zdeňka Somra jednotný výstup ze škol zvýší důvěru zaměstnavatelů ve schopnosti absolventů škol, a to i na evropském trhu práce.

V březnu 2011 budou jednotná zadání zpřístupněna všem školám prostřednictvím webového portálu informačního systému NZZ. Každá škola získá přístup k zadáním pouze pro ty obory, které má zapsány v rejstříku škol, a o jejich využití u závěrečné zkoušky pak rozhodne ředitel školy.

Ředitel je také zodpovědný za to, aby se témata jednotného zadání předčasně nevyzradila. Samotná příprava zkoušek je ovšem podle NÚOV při využití jednotného zadání pro školy jednodušší a většina škol, které už s tím mají zkušenost, chce v této praxi pokračovat.

Podle hlavní manažerky projektu Dany Kočkové (NÚOV) není u této jednotné zkoušky potřebné podobné utajování jako u maturitních testů: „Například u praktické zkoušky musí žák přímo na místě vyrobit nějaký produkt typický pro daný obor. Takže je jasné, že to nemůže opsat a také si nemůže připravit tahák. Při zkoušce musí dokázat, že to opravdu umí. A podobné to je i při zkoušce písemné a ústní.“

Jednotná zadání se budou každý rok obměňovat. Proto vzniká databáze témat pro závěrečné zkoušky, která každoroční varianty umožní.