Učni na Waldorfské škole složili kvalitní závěrečnou zkoušku

16.7.2010    Příbramský deník    str. 6        Jarmil Brynda        

Příbram - Cestu k tomu, jak přispět ke zvýšení pracovního uplatnění absolventů učebních oborů ukázala v tomto školním roce Waldorfská škola Příbram.

            Na konci školního roku realizovala závěrečné zkoušky ve všech svých nabízených oborech, které jsou krejčí, umělecký truhlář a řezbář, umělecký kovář a zámečník v rámci projektu KVALITA I., což je nová závěrečná zkouška. Tento projekt pro obory poskytující střední vzdělání s výučním listem připravil Národní ústav odborného vzdělávání a zahrnuje jednotnou podobu závěrečných zkoušek pro tyto obory v celé České republice. Žáci tak měli možnost porovnat své znalosti a dovednosti s ostatními žáky ve svém oboru. Zjistili, s jakou úrovní ke zkouškám přistoupili a zda jejich připravenost byla v průběhu let dostatečná. Škola zaznamenala mnohem odpovědnější přístup žáků k přípravám na novou závěrečnou zkoušku v průběhu celého posledního ročníku. Důležité bylo, že tato forma zkoušek měla pozitivní vliv na žáky už před samotnými zkouškami, čímž zkvalitňovala průběh celé výuky jak teoretické, tak praktické. Naši absolventi obstáli v nové koncepci zkoušek velmi dobře a někteří dokonce výborným způsobem prezentovali vlastní schopnosti. Za jejich snahu obdrželi nejen výuční list, ale také akreditovaný certifikát v českém i anglickém jazyce, který mohou uplatnit při práci v zahraničí. Škola se navíc vybavila novými stroji a dalším technickým zázemím, aby zabezpečila důstojný průběh zkoušek a tím také přispěla ke zvýšení úrovně vzdělávání a výchovy pro své budoucí absolventy.