Vyhodnocení názorů odborníků z praxe na jednotné zadání závěrečné zkoušky

Vyhodnocení vzniklo v projektu NZZ v roce 2011.

obal01.jpg publikace ke stažení (195,31 KB)

Důležitou zpětnou vazbu ke kvalitě vytvořených jednotných zadání poskytují zástupci sféry výkonu povolání, pro která jsou žáci příslušných oborů vzdělání připravováni. Zpracování stanovisek k jednotným zadáním 2010/2011 organizovala Hospodářská komora ČR a do expertního posuzování zapojila 68 odborníků z praxe. Publikace obsahuje shrnující informace o výsledcích expertního posuzování a dalším využití získaných poznatků.