Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním 2010/2011

Vyhodnocení bylo vydáno v projektu NZZ v roce 2011.

Každý rok se mohou školy vyjádřit k jednotným zadáním, která pro závěrečné zkoušky připravují týmy odborníků v rámci národního projektu Nová závěrečná zkouška (NZZ). V informačním systému NZZ  je za tím účelem ke každému jednotnému zadání umístěn dotazník s baterií otázek na průběh přípravy a realizace závěrečných zkoušek podle jednotných zadání.  Připomínky, názory a postřehy škol k jednotlivým zadáním jsou následně vyhodnoceny a předány autorským týmům pro využití při zpracování jednotných zadání v následujícím školním roce.

V tomto materiálu  Vám předkládáme informace o tom, jak dopadlo statistické vyhodnocení všech 668 dotazníků, které školy vyplnily.


publikace ke stažení (383,63 KB)