Závěrečnou zkoušku složili Slavkovští úspěšně

12.7.2011  Vyškovský deník  str. 10 

Slavkov u Brna – Učňovské závěrečné zkoušky byly na ISŠ Slavkov organizovány obdobně jako státní maturita.
Škola je zapojena do projektu Nová závěrečná zkouška. Žáci učebních oborů kuchařčíšník a mechanik opravář silničních motorových vozidel se dozvěděli témata a okruhy pro závěrečnou zkoušku až v den konání.
Zkoušky se skládaly ze tří částí: písemná zkouška, praktická a ústní. Zadání všech částí zkoušky bylo jednotné pro všechny obory v celé České republice. Zkoušek se zúčastnilo celkem pětatřicet žáků učebního oboru kuchařčíšník a pětatřicet žáků učebního oboru mechanik opravář motorových vozidel. Někteří žáci mají termín zkoušky odložen na měsíc září, protože nestihli v daném termínu dokončit klasifikaci v jednotlivých předmětech, což je podmínkou připuštění k závěrečné zkoušce.
Z celkového počtu sedmdesáti žáků obou učebních oborů prospělo s vyznamenáním devět žáků.
Slavnostní předání výučních listů proběhlo v Historickém sálu slavkovského zámku za přítomnosti představitelů města Slavkova u Brna, vedení školy, vyučujících a rodičů.

Region| Jižní Morava