Podpora pro další plánování a řízení změn v oblasti celoživotního učení

Školy disponují personálním a materiálním potenciálem, jehož racionální využívání z nich dělá významné instituce celoživotního učení – poskytují vzdělávání i dospělým s ohledem na jejich možnosti a zájmy a samozřejmě též s ohledem na potřeby regionálního trhu práce.

Co můžete využít při svém dalším akčním plánování a řízení změn v této oblasti? 

Nabízíme i krátká shrnutí přínosů při sladění priorit a vzájemné spolupráci mezi krajem (zřizovatelem škol i tvůrcem regionální vzdělávací politiky) a školami v Pardubickém, Ústeckém kraji, v Hlavním městě Praze či v Karlovarském kraji

A také zajímavosti z akčního plánování v krajích a ve školách, které prozradila dotazníková šetření, která se uskutečnila v průběhu projektu třikrát, publiková pod názvem "Víte, že?"