Podpora pro další plánování a řízení změn v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti

I díky šesti letům krajského akčního plánování už víme, že čtenářská a matematická gramotnost je svébytné téma i pro střední školu

Co bude, až tady nebude?  Filmový spot otvírá otázky,  na něž jsme v projektu P-KAP hledali odpovědi.

Co můžete využít při svém dalším akčním plánování a řízení změn v oblasti gramotností?

Nabízíme i krátká shrnutí přínosů při sladění priorit a vzájemné spolupráci mezi krajem (zřizovatelem škol i tvůrcem regionální vzdělávací politiky) a školami v Pardubickém, Ústeckém kraji, v Hlavním městě Praze či v Karlovarském kraji

A také zajímavosti z akčního plánování v krajích a ve školách, které prozradila dotazníková šetření, která se uskutečnila v průběhu projektu třikrát, publiková pod názvem "Víte, že?"