Dílčí kvalifikace v případě předčasného odchodu či neúspěchu u závěrečných zkoušek

Žákům, kteří neuspěli u maturitní či závěrečné zkoušky nebo předčasně vypadli ze vzdělávání, lze umožnit získat alespoň dílčí profesní kvalifikaci , aby neodešli na trh práce bez jakéhokoli potvrzeného odborného vzdělání/kvalifikace (výhodou je existence vlastního programu školy pro další profesní vzdělávání, nebo spolupráce s jinou autorizovanou osobou) → význam pozice kariérový poradce, spolupráce s event. manažerem DV

Nové trendy v dalším profesním vzdělávání

Zkušenosti SŠ obchodní a služeb ze Žďáru nad Sázavou

Silné stránky školy využíváme i v CŽU AŘ Praha-SŠt nabízí žákům, kteří předčasně vypadli ze vzdělávání, 19 oborů dalšho vzdělávání