Jak pandemie proměnila evropský trh práce?

Během pandemie došlo k výrazné proměně poptávky po dovednostech na trhu práce v ČR i v celé Evropě. Vyplývá to z nástroje z Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) pro analýzu poptávky po profesích a dovednostech v online inzerci práce Skills-OVATE. I když mezi poklesem pracovní inzerce a růstem nezaměstnanosti není přímá souvislost, trendy v online poptávce po práci dávají nahlédnout do možných trendů budoucího vývoje v jednotlivých odvětvích, profesích a poptávce po dovednostech. Co nám analýza pracovních inzerátů od roku 2019 do roku 2021 ukázala?

Během pandemie trh s online pracovní inzercí poklesl celkem o 6 %. Původní velký propad během první vlny pandemie (březen-duben 2020) se díky rychlému oživení podařilo téměř nahradit, ačkoliv mezi jednotlivými evropskými zeměmi jsou v míře tohoto oživení nadále velké rozdíly. V řadě zemí, například v Itálii, Portugalsku, Slovensku, Řecku anebo v Pobaltí, trh s online inzercí i přes pandemii silně narostl. Je to dáno i rostoucí poptávkou po zdravotnických profesích a využíváním online inzerce pro hledání profesí, u kterých to v minulosti nebylo příliš obvyklé.

Některé z největších ekonomik Evropy však v online inzerci zaznamenaly velký pokles, například Německo, Francie nebo Polsko, a proto jsou data za celou EU nadále v červených číslech. “Celkově zaznamenal trh v době pandemie prudký pokles, ale rychle se oživil a následky nejsou v současné době úplně vidět,” popisuje situaci Jiří Braňka z Cedefopu.

zmena-poctu-nabidek-prace2.jpg

Digitální dovednosti na vzestupu

Nejvíce v celé Evropě vzrostla poptávka po digitálních dovednostech, konkrétně po vývoji softwaru, řízení a analýze digitálních dat nebo digitální spolupráci. Mírně vzrostla také poptávka po dovednostech v administrativní oblasti, jako jsou zákaznické služby a management a administrace. Naopak mírně poklesla poptávka po adaptabilitě a flexibilitě. Co se odvětví týče, nejlépe se zotavil průmysl, který překonal všechna očekávání. V absolutních hodnotách nabídek inzerce narostl průmysl velmi výrazně (o 637 tisíc nabídek více při srovnání let 2019 a 2021). U většiny dalších odvětví došlo k relativně malým změnám. Nejvíce postižené z hlediska pracovní inzerce v krizi je odvětví zprostředkování zaměstnání (zde se to týkalo především nabídek zaměstnání, zprostředkovávaných pracovními agenturami), poradenství a účetnictví a obchod.

poptavka-po-dovednostech.png

Mezi povoláními s nejrychlejším růstem poptávky najdeme pomocné dělníky v průmyslu a stavebnictví, obchodní a administrativní manažery a ICT specialisty. Poptávka rostla i po zdravotnických profesích, konkrétně po lékařích a specialistech ve zdravotnictví a technicích ve zdravotnictví. Klesající poptávku zaznamenali naopak pomocní pracovníci v pohostinství, pracovníci informačních služeb nebo prodavači a manažeři v cestovním ruchu.

zmena-poctu.png

Jak funguje trh s online inzercí práce?

Dá se říct, že trh s online pracovní inzercí má určité sezónní rytmy. Celkově nejsilnější je měsíc leden a inzerce naopak výrazně klesne během letních prázdnin, po kterých přichází určité oživení. Slabým měsícem je i prosinec, kdy kvůli vánočním svátkům zaměstnavatelé často přesouvají inzerci nových míst až na nový rok. Dobře to ukazuje graf s vývojem měsíční nabídky práce na internetu v EU. Předkrizový rok 2019, kdy jsou výše uvedené rytmy dobře patrné, pak dává vyniknout změnám, které přinesla pandemie Covid-19.

online-inzerce.png

Rok 2020 začal stejně jako ten předchozí. Po tradičně silném lednu přišel únor s mírným poklesem a oba měsíce měly stejné hodnoty jako v roce 2019. Začátek pandemie v některých evropských zemích (například Itálie) přišel již v březnu, kde je patrný určitý pokles, a k největšímu propadu došlo v dubnu, kdy celou EU sevřel první lockdown. Po odeznění první covidové vlny se online trh práce postupně vracel do normálu. Lidé i firmy se přizpůsobily nové situaci a po celý podzim se intenzita online pracovní inzerce držela nad úrovní roku 2019. Ovšem s druhou covidovou vlnou a znovuzavedením omezení pohybu a kontaktů byl prosincový pokles trhu v roce 2020 výrazně vyšší než o rok dříve.

Na začátku roku 2021 se opakoval stejný trend jako před pandemií, ale trh práce byl v prvních dvou měsících hluboko pod normálem. V březnu trh vyskočil prudce vzhůru a stal se nejsilnějším měsícem za poslední dva roky. V dubnu a v červnu trh zůstal v silných číslech, ale v květnu došlo k nečekanému propadu. Jak se bude trh vyvíjet dále? Nová data Cedefopu na to již brzy dají odpověď.

Co je Skills-OVATE?

  • Jde o projekt Cedefopu, od roku 2021 ve spolupráci s Eurostatem, do kterého je zapojeno 28 evropských zemí (dohromady 281 regionů).
  • Vychází z analýzy národní trhů s online inzercí, která pokrývá přes 400 hlavních portálů a celkem přes 140 tisíc webových stránek s pracovní inzercí.
  • Poskytuje výstupy pro více než 100 povolání, 22 odvětví a 300 dovedností podle evropské klasifikace pro mapování dovedností a znalostí (ESCO).
  • Analyzuje 100 milionů inzerátů práce a obsahuje data vždy za poslední čtvrtletí, aktualizace probíhá 4x ročně. V říjnu 2021 Cedefop zahájil i související analýzu poptávky po dovednostech v „zakázkové ekonomice“ (crowdworking).

Situaci na trhu práce ukazuje nově Skills inteligence 

Kromě Skills-OVATE poskytuje Cedefop i další zdroje informací o poptávce a nabídce na trhu práce. Patří mezi ně hlavně dvě velká šetření na podnicích (European Company Survey) a zaměstnancích (European Skills and Jobs Survey), systém předvídání potřeb trhu práce (Cedefop Skills forecast) nebo European Skills Index, kompozitní indikátor, který sleduje kvalitu systémů rozvoje dovedností v zemích EU. V tomto indexu se Česká republika aktuálně umisťuje na prvním místě. 

Tyto všechny zdroje se spojují nově v online nástroji Skills inteligence, který najdeme od prosince 2021 na novém webu Cedefopu: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-intelligence a který nahradil dosavadní Skills Panorama. Skills intelligence osahuje průřezová témata, jako je digitalizace, zelená ekonomika, proměny společnosti nebo transformace ekonomiky. 

Zdroje: 

Jiří Braňka (Cedefop): Výzvy a proměny evropského trhu práce, prezentace na výročním zasedání Řídícího výboru a Národního konsorcia sítě ReferNet, 16. 12. 2021 

Briefing note Trends, transition and transformation - https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9157  

Zajímavé a související odkazy: 

Nový web Cedefopu: https://www.cedefop.europa.eu/en 

Mohlo by vás zajímat