Kvalifikace a trh práce

Slovinsko: nová platforma pro předvídání dovedností

28. 3. 2022 Slovinsko investovalo během několika posledních let mnoho úsilí do dlouhodobého i krátkodobého předvídání kompetencí, jež v roce 2021 završil projekt platformy pro předvídání dovedností, který má v gesci Ministerstvo práce, rodiny, sociálních věcí a rovných příležitostí. Platforma pro předvídání kompetencí má klíčový význam pro vyrovnání se s budoucími výzvami v oblastech práce, jako je například robotika.

 

Jak pandemie proměnila evropský trh práce?

Během pandemie došlo k výrazné proměně poptávky po dovednostech na trhu práce v ČR i v celé Evropě. Vyplývá to z nástroje z Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) pro analýzu poptávky po profesích a dovednostech v online inzerci práce Skills-OVATE. I když mezi poklesem pracovní inzerce a růstem nezaměstnanosti není přímá souvislost, trendy v online poptávce po práci dávají nahlédnout do možných trendů budoucího vývoje v jednotlivých odvětvích, profesích a poptávce po dovednostech. Co nám analýza pracovních inzerátů od roku 2019 do roku 2021 ukázala?

 

O jaké profese a obory bude v ČR zájem v roce 2030?

Ke zjišťování, o jaká povolání a v jakých oborech poroste zájem zaměstnavatelů s výhledem na rok 2030, lze využit výstupů předvídání dovednostních potřeb trhu práce Cedefopu (tzv. Cedefop Skills forecast). Ty zahrnují odhad budoucích trendů zaměstnanosti podle sektorů, skupin povolání, jednotlivých zemí i odhady budoucí úrovně vzdělání a dostupné pracovní síly.

 

Jaké dovednosti budou potřeba v roce 2030 v ČR?

Data z online inzerce Cedefopu, zveřejňovaná pod názvem Skills OVATE, v sobě obsahují předvídací potenciál a umožňují nám podívat se do bezprostřední budoucnosti na to, jak se bude trh práce vyvíjet a jakým směrem ubírat. Výsledky analýzy inzerce přitom umožňují také vidět i dovednosti, které budou potřeba v blízké budoucnosti, a to v jednotlivých profesích.

 

Stručná zpráva Cedefopu: analýza a srovnání odborných kvalifikací

12. 10. 2021 Odborné kvalifikace by měly být na národní i místní úrovni relevantní a přitom umožňovat mezinárodní srovnání. Metodám analýzy a srovnávání odborných kvalifikací se věnuje stručná zpráva Cedefopu.

 

Budoucnost NQF: sjednocení a komplexní přístup ke kvalifikacím

14. 12. 2020 Smyslem národních rámců kvalifikací je sbližovat evropské vzdělávací systémy a usnadnit k nim cestu uživatelům. Proto evropské země usilují o sjednocení podoby a struktury svých rámců. Zároveň v nich čím dál více reflektují trendy jako validování a uznávání neformálního a informálního učení, zájem o microcredentials či potřebu zviditelnit odborně zaměřené vysokoškolské vzdělávání.