Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2012

Šťastnová, Pavlína - Tillner, Jiří. Praha: NÚV 2013, 64 stran.

publikace ke stažení publikace ke stažení (2,36 MB)

Jedná se již o čtvrtou vlnu kvantitativního šetření. Předchozí monitoring v denním tisku a na internetu proběhl v letech 2005, 2007 a 2010. Výsledkem je analýza struktury poptávky po povoláních a hledaných kompetencích a kvalifikacích. Díky časové a obsahové kontinuitě je možné prostřednictvím inzerce sledovat požadavky zaměstnavatelů v obdobích, které souvisí s vývojem v ekonomice a na trhu práce.

Inzertní nabídka na internetu a v denním tisku je i tentokrát analyzována s ohledem na požadavky zaměstnavatelů na dosaženou úroveň a obor vzdělání, případné požadavky na věk, praxi, počítačové, jazykové a jiné znalosti či aspekty uváděných v inzerci. Nechybí ani regionální struktura nabízených pracovních příležitostí. Tyto uvedené znaky a požadavky jsou sledovány s ohledem na profesní strukturu pracovních sil (podobně jako v předchozích šetřeních je zde využita klasifikace KZAM).