ČS akademie občanského vzdělávání

Přihlásit se mohou týmy ze základních škol a nižších stupňů gymnázií - termín byl prodloužen: pro elektronické přihlášky do 10. října, písemné nejpozději  do 15. října 2016.  Akademie poskytuje vedení škol, učitelům a neziskovým organizacím získat praktické nástroje a osvojit si strategie při vytváření demokratického a inkluzivního prostředí pro všechny děti, a to prostřednictvím výchovy a vzdělávání k lidským právům (HRE) a demokratickému občanství (EDC). 

Každá škola sestaví čtyřčlenný tým:

  • ředitel/ka nebo zástupce/zástupkyně školy
  • učitel/ka výchovy k občanství anebo etické výchovy
  • učitel/ka jiných vyučovacích předmětů
  • člen/ka nevládní organizace aktivní v oblasti výchovy a vzdělávaní k lidským právům a demokratickému občanství minimálně předcházející dva roky; zástupce/zástupkyně rodičů žáků školy; zástupce/zástupkyně místní samosprávy

Informace a přihláška ke stažení jsou dostupné zde: http://www.statpedu.sk/clanky/vzdelavacie-aktivity/slovenska-ceska-regionalna-akademia-inkluzivne-demokraticke-skolske.


SK_Inkluzivne_a_demokraticke_skolske_prostredie_pre_vsetkych_Regionalna_akademia.pdf leták  

Application_form_Regional_Academy_2016.docx  přihláška
 


Přihláška se posílá e-mailem nejpozději do 10. října (termín byl prodloužen) na tyto adresy: Ms Michaela Ujházyová: michaela.ujhazyova@statpedu_sk, v kopii na Ms Denisa Ďuranová:denisa.duranova@statpedu_sk a Mgr. Alena Hesová: alena.hesova@nuv_cz. Vytištěná přihláška se pak posílá ještě poštou do 15. října 2016 (rozhoduje razítko na obálce) na adresu National Institute for Education, Ms Michaela Ujházyová, Pluhová 8, 830 00 Bratislava, Slovac Republic (nutné razítko školy a podpis ředitele/ředitelky). Přihláška musí být vyplněna v angličtině. 

Propagační materiály jsou pouze v AJ a slovenštině.

Pracovním jazykem bude angličtna - pro aktivní účast je znalost základů angličtiny všech členů týmu klíčová. Alespoň dva členové by měli angličtnu ovládat na úrovni B2.

Harmonogram:

  • říjen 2016: přípravná fáze
  • regionální akademie: 2. - 6. listopadu 2016
  • navazující aktivity a projektová implementace: listopad 2016 - duben 2017
  • vyhodnocení: květen - červen 2017 
  • potvrzení o účasti školního týmu: do 17. října 2016

The Slovak and Czech Regional Academy: Building Inclusive School Environments for All je organizovaná Štátnym pedagogickým ústavom v SR ve spolupráci s Radou Evropy, Evropským Wergeland Centrem a partnerskými organizacemi v SR a ČR. Aktivita je zaměřená na posílení bilaterálních vztahů mezi Slovenskou republikou a donorskými státy (Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem) pro rok 2016.

 

Podpořeno v rámci bilaterálního fondu na národní úrovni v rámci grantů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (Granty EHP a Norska 2009 - 2014 ve Slovenské republice).