Čtenářská gramotnost

Pro zájemce jsme opět připravili novou metodickou příručku, tentokrát zaměřenou na čtenářskou gramotnost. Naleznou v ní vymezení pojmu čtenářské gramotnosti, celou řadu příkladů dobré praxe, dílnu čtení i řadu pracovních listů, které mohou použít ve výuce. 

Publikace navazuje na úvodní publikaci Gramotnosti ve vzdělávání a je druhou z pěti metodických příruček. Ještě byla představena publikace zaměřené na matematickou, přírodovědnou a ICT gramotnost.