diagnostické a intervenční nástroje

Oddělení pro tvorbu diagnostických a intervenčních nástrojů NÚV se zabývá vývojem a publikací psychologických, speciálně pedagogických i pedagogických diagnostických a intervenčních nástrojů; metodicky podporuje v oblasti diagnostiky školská poradenská zařízení a školní poradenská pracoviště; realizuje výzkumy a šetření zaměřená na praxi psychodiagnostiky i jednotlivé diagnostické metody.


Co Vám můžeme nabídnout:

Další činnosti oddělení:

  • mapujeme užívané nástroje v poradenské praxi a vybavenost PPP/SPC/ŠPP diagnostickými metodami
  • ověřujeme validitu diagnostických nástrojů
  • restandardizace, adaptace a vývoj diagnostických metod
  • metodicky podporujeme pracoviště zabývající se diagnostikou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • spolupracujeme se zástupci profesních sdružení na národní i mezinárodní úrovni
  • analyzujeme vydávané diagnostické a intervenční nástroje u zahraničních vydavatelů
  • dojednáváme podmínky převodu metod do českého prostředí, komunikujeme s vydavateli testů, odbornými pracovišti a odborníky

Svou činností nepřímo navazujeme na činnost IPPP ČR, projekt RAMPS VIP III a Projekt DIS.

Oddělení sídlí na adrese detašovaného pracoviště NÚV, Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9.

 

Kontakt:

diagnostika@nuv_cz

kontakty na pracovníky Oddělení diagnostických a intervenčních nástrojů