Nabídka kurzů diagnostiky

V rámci dlouhodobého vzdělávání pedagogických pracovníků nabízíme následující akreditované vzdělávací kurzy diagnostiky pro pracovníky ŠPZ:

 • Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. a 5. ročníků ZŠ
 • Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku
 • Diagnostika lehkého mentálního postižení pro psychology ŠPZ a ŠPP
 • Diagnostika míry školní připravenosti. Užívání MATERS mapujícího testu školní připravenosti.
 • Diagnostika poruch autistického spektra
 • Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi
 • Diagnostika rodiny ve školním poradenství. Užívání testu rodinných vztahů.
 • Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob
 • Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS)
 • Kasuistický seminář k diagnostice matematických schopností (DISMAS)
 • Kasuistický seminář k diagnostice školní připravenosti (MaTeRS)
 • Kasuistický seminář k Intelligence And Development Scales (IDS)
 • Kasuistický seminář k testu SON-R 2,5–7
 • Kasuistický seminář k Zulligerově testu
 • Kurz seznamující s užíváním testu SON-R 2,5 – 7
 • Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí
 • Posouzení vývoje dítěte na 1. stupni ZŠ
 • Posouzení vývoje dítěte předškolního věku
 • Práce s dětskou kresbou
 • Screening poruch autistického spektra pomocí nástrojů CAST a CARS
 • Signály SPÚ na počátku školní docházky
 • Školící a výcvikový kurz Zulligerův test pro začátečníky
 • Tematicko-apercepční test (TAT) a z něj vycházející diagnostické metody
 • Test apercepce ruky
 • Test motoriky pro děti MABC-2
 • Test postavy
 • Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky
 • Test stylů učení LSI
 • The Intelligence And Development Scales (IDS)
 • Tvořivost, její diagnostika a rozvíjení
 • Využití edukačně hodnotícího profilu žáka s poruchou autistického spektra (8 – 15 let) v poradenské praxi
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením I.
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením II.
 • Vzdělávací aplikace WISC-III
 • Základní kurz WISC-III 
 • Způsoby administrace a interpretace testu Reyovy Ostrriethovy figury

 

Přehled kurzů diagnostiky vypsaných v aktuálním období naleznete zde. Kasuistické semináře jsou vypisovány v rámci projektu KIPR na tomto odkazu.