Projekt DIS

Projekt DIS neboli „Diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ byl projektem spolufinancovaným Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jeho původním řešitelem byl Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR), který byl později sloučen s dalšími dvěma institucemi do nové organizace s názvem Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Představení výstupů projektu DIS – 12 diagnostických nástrojů

 Hlavním cílem projektu DIS, který započal 2. 9. 2010 a byl ukončen 31. 8. 2013, bylo rozšířit nabídku kvalitních nástrojů pro psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku dětí a adolescentů a částečně zaplnit mezery v současné diagnostické praxi. Členové projektového týmu při výběru nástrojů vycházeli přímo z analýzy potřeb školské a školní poradenské praxe tak, aby byly pokryty ty diagnostické oblasti, ve kterých je v současné době absence kvalitních diagnostických nástrojů nejcitelnější. 

 Hlavním výstupem projektu DIS je 12 diagnostických nástrojů, které jsou v tuto chvíli vydány a distribuovány Oddělením diagnostických nástrojů NÚV nebo komerčními subjekty. Několik těchto nástrojů bylo vytvořeno nově ve spolupráci s českými autory, u části se jednalo o adaptaci ze zahraničí. Diagnostické nástroje byly v rámci projektu standardizovány za podpory několika desítek psychologů a speciálních pedagogů, kteří vyšetřovali žáky po celé České republice.

 Pro ty diagnostické nástroje, které si to svou povahou vyžadují, pořádá NÚV akreditované kurzy ve většině případů lektorované přímo autory daných testů. Nákup některých nástrojů je absolvováním souvisejícího kurzu podmíněn.

Více informací o distribuci naleznete v záložce Nabízené diagnostické metody.