Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS)

DISMAS, originální nástroj českých autorů, mapuje rozvoj základních matematických schopností, které se utvářejí v předškolním věku a během 1. stupně základní školy. Lze jej nicméně využít i na 2. stupni ZŠ (6. – 9. ročník) u dětí s obtížemi v matematice. Skládá se z pěti subtestů (číselné řady, představy čísel, matematické pojmy, operační představy a automatizace) a jeho administrace trvá obvykle od 20 do 40 minut (v závislosti na věku dítěte).

Další doporučení pro praktické užívání testu je dostupné v odborném článku "Reanalýza testu DISMAS: reliabilita a obsahová validita"

Autoři testu: Pavel Traspe, Ivana Skalková

Distributor: Národní ústav pro vzdělávání

Související kurz na NÚV: