CFT 20-R

CFT 20–R je adaptací Cattellova neverbálního testu, který je určený k měření tzv. fluidní inteligence u dětí ve věkovém rozmezí 7;7-14;11. Podnětový materiál testu je založen na podobném principu jako Ravenovy matrice. CFT 20-R se skládá ze 4 subtestů (princip sérií, princip klasifikace, princip matric, princip topologie) a má dvě části - první s 56 položkami a druhou se 45.

Autoři původní verze testu: Rudolf H. Weiss

Distributor: Hogrefe Testcentrum s.r.o.

Související kurz na NÚV: ne