Vytváření příběhů – verbální test tvořivosti

Tento původní český nástroj je určen k diagnostice tvořivosti především u žáků 1. stupně základní školy. Jako podnětový materiál slouží obrázky smyšlených zvířat, které má testovaná osoba za úkol pojmenovat a vymyslet o nich příběh. V druhé části testu se úkol opakuje, tentokrát je však každé ze zvířat na podnětovém materiálu vyobrazené v kontextu konkrétní situace.

Autoři testu: Světlana Durmeková, Lenka Hříbková, Miroslav Rendl

Distributor: Národní ústav pro vzdělávání

Související kurz na NÚV: ano, ale momentálně není součástí vzdělávací nabídky.
Absolvování kurzu je podmínkou nákupu testu. V roce 2016 byla zpracována standardizační studie obsahující orientační normy, vydána bude v průběhu roku 2017.