Screeningový test poruch autistického spektra (CAST)

CAST je screeningový nástroj určený k diagnostice poruch autistického spektra (zvláště Aspergerova syndromu) u dětí ve věkovém rozpětí od 5 do 15 let. Dotazník tvoří celkem 39 dichotomických položek (s možnostmi ano/ne), ve kterých rodiče posuzují chování svého dítěte. Je nutné upozornit, že dotazník je pouze výchozí metodou, která by na základě pozitivního výsledku měla být doporučením pro další vyšetření dítěte dětským psychiatrem.

Autoři původní verze testu: Fiona J. Scott, Simon Baron-Cohen, Patrick Bolton, Carol Brayne

Distributor: Národní ústav pro vzdělávání

Související kurz na NÚV: