Test mapující připravenost pro školu (MaTeRS)

MaTeRS je screeningový nástroj českých autorek, který slouží k posouzení školní připravenosti dítěte před vstupem do školy. Dítě je hodnoceno v 10 různých vývojových oblastech jako je např. vizuomotorika, sluchová percepce, pozornost, řeč apod. První část testu může být administrována skupinově (max. 8 dětí), druhá část, která probíhá bezprostředně poté, vyžaduje individuální vyšetření. Celková doba vyšetření se pohybuje kolem 45 minut.

Autoři testu: Helena Vlčková, Simona Poláková

Distributor: Národní ústav pro vzdělávání

Související kurz na NÚV: