Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků

Tato originální česká testová baterie je určena pedagogům pro screeningové vyhledávání nadaných žáků. Je tvořena posuzovacími škálami, ve kterých učitel hodnotí chování konkrétních žáků na čtyř/pětibodové stupnici, a didaktickými testy z matematiky a češtiny. V didaktickém testu z českého jazyka žák zapisuje k jednotlivým úlohám svou odpověď, v didaktickém testu z matematiky vybírá pro každou úlohu ze čtyř nabídnutých možností správnou variantu.

Autoři testové baterie:

- Didaktické testy:

          8. ročník – český jazyk: Petr Nejedlý

          8. ročník – matematika: Jaroslav Zhouf

- Posuzovací škály:

          1. a 2. ročník ZŠ: Lenka Hříbková, Světlana Durmeková

          3. až 5. ročník ZŠ: Lenka Hříbková, Světlana Durmeková

          8. ročník – český jazyk: Petr Nejedlý

          8. ročník – matematika: Jaroslav Zhouf

          8. ročník – fyzika: Petr Pudivítr

          8. ročník – chemie: Jiřina Kolková

          8. ročník – biologie: Jiřina Kolková

Distributor: Národní ústav pro vzdělávání

Související kurz na NÚV: ne