Dotazník rodičovského přijetí-odmítnutí PARQ/Control

Baterie PARQ/CONTROL je určena k diagnostice rodinných vztahů. Vychází z teorie rodičovského přijetí a odmítnutí, která je v dotaznících vyjádřena čtyřmi dimenzemi - vřelost/náklonnost, hostilita/agrese, lhostejnost/přehlížení a nediferencované odmítnutí. Tvoří ji dotazník pro rodiče, ve kterém posuzují své chování vůči dítěti, a dotazník pro děti od devíti let, které zde hodnotí chování svého otce či matky. Oba dotazníky obsahují 73 položek.

Autoři původní verze testu: Ronald P. Rohner, Abdul Khaleque

Distributor: Národní ústav pro vzdělávání

Související kurz na NÚV: ne