Studie a metodiky

Zde uvádíme přehled výstupů realizovaných studií a metodik, které se vztahují k diagnostickým nástrojům a provádění diagnostiky ve školských poradenských zařízeních. V dalších kapitolách naleznete informace o aktuálně probíhajících studiích.


Metodická informace k diagnostice rozumových schopností dětí, žáků a studentů ve školských poradenských zařízeních je souhrnem základních principů, které je vhodné respektovat při diagnostice rozumových schopností v ŠPZ. Značná pozornost je věnována rozhodování ve složitějších situacích, např. při posuzování lehkého mentálního postižení a diagnostice žáků sociálně znevýhodněných.

Přílohy jsou k dispozici čtenářům, kteří k ustanovením metodické informace hledají podrobnější zdůvodnění, konkrétní příklady nebo odkazy na literaturu. Tabulka nástrojů obsahuje komentovaný přehled metod, které lze použít při posuzování rozumových schopností, adaptivních schopností a míry sociálního znevýhodnění.

Metodicka_informace_diagnostika.pdf Metodická informace

priloha_1_komentare.pdf  Příloha 1 – komentáře

priloha_2_tabulka_nastroju.pdf  Příloha 2 – tabulka nástrojů

priloha_2_tabulka_nastroju.pdf  Příloha 3 – literatura

Analýza diagnostických a intervenčních nástrojů využívaných ve školských poradenských zařízeních:

(v roce 2010 zpracovala PhDr. Ivana Slavíková)