Zapojte se - studie adaptivních schopností u dětí

_61159884.jpg


Vážení učitelé,

 

vyučujete v mateřské škole, základní škole či nižším gymnázium a jste v kontaktu se žáky ve věku 5 - 15 let (včetně)? Pak bychom Vám rádi nabídli možnost se zapojit do našeho elektronického dotazování, které proběhne od srpna do cca konce roku a pomocí něhož přispějete k výzkumné studii adaptivního chování u dětí, která probíhá v rámci pilotního ověřování nově vyvíjené diagnostické škály. 

 

Administrace dotazníku bude probíhat anonymně v elektronické podobě. Po přihlášení do studie obdržíte během několika dnů na Vaši emailovou adresu pozvánku k vyplnění elektronického dotazníku. Jeho zodpovězení trvá cca 60 minut. Není nutné ho vyplnit celý najednou, v průběhu odpovídání je možné odpovědi uložit a vrátit se k nim později. Za Vaši účast budete zařazeni do slosování o věcné ceny a v případě vyplnění dotazníku třikrát (za 3 různé děti) Vám nabízíme finanční odměnu a to formou dohody o provedení práce (více viz podrobnější informace o studii pod odkazem níže).

 

V případě jakýchkoliv dotazů k této studii či jejímu průběhu kontaktujte koordinátora studie, Mgr. Jakuba Jelínka na adrese jakub.jelinek@nuv_cz

 

Více informací o studii a vyvíjeném diagnostickém nástroji naleznete v tomto dokumentu:  

Pozvánka - studie adaptivního chování u dětí.pdf