RAMPS-VIP III

proj_slider_img.jpg

Ve vybraných školách a školských poradenských zařízeních zajišťují široké spektrum služeb žákům, pedagogům a rodičům školní psychologové a školní speciální pedagogové. Těmto pracovníkům je poskytována metodická podpora...

Hlavním cílem projektu RAMPS-VIP III je podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo návrh novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stěžejním důvodem novelizace zákona č. 561/2004 Sb. je nezbytnost upravit základ pro podstatné změny systému financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí z prostředků státního rozpočtu. S oblastí financování částečně souvisí, avšak z větší části vychází ze svébytných důvodů, změna pravidel vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Znění této novely zákona bylo průběžně konzultováno a nadále je připomínkováno realizátory projektu RAMPS-VIP III. 

Třístupňový model péče ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III

Výstup  KA02. Publikace z roku 2014, která byla vydaná v projektu RAMPS-VIP III. 05. 08. 2014 celý článek

Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga ve školách zapojených v projektu...

Metodická zpráva projektu RAMPS-VIP III vychází ze šetření, které realizovali školní speciální pedagogové v průběhu roku 2013, a to ve školách, kde působí asistenti pedagoga. Metodou pozorování v hodinách a rozhovory s asistenty pedagoga byly školními speciálními pedagogy zjišťovány formy a metody práce asistenta pedagoga v hodině i mimo ni a jejich potřeby podpory a spolupráce s pracovníky školního poradenského pracoviště.... 28. 05. 2014 celý článek

Konference projektu RAMPS VIP III

Dne 29. 5. 2014 Místo konání: ČVUT, Fakulta architektury, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 Pořadatel: NÚV ve spolupráci s MŠMT 26. 05. 2014 celý článek

Návštěva v Pardubickém kraji

Dne 9.10. 2013 hlavní manažerka projektu PhDr.J.Zapletalová návštívila zařízení a pracovníky zapojené v Pardubickém kraji do projektu ESF RAMPS VIP-III. 11. 10. 2013 celý článek


 další články