Kontakty

Projekt RAMPS-VIP III je realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školní poradenské zařízení a zařízení pro DVPP (NÚV). NÚV jako partner dlouhodobě spolupracuje s MŠMT při realizaci projektů financovaných z ESF. PhDr. Jana Zapletalová, hlavní manažer projektu
E-mail: jana.zapletalova@nuv_cz

  hlavní metodici projektu
  administrativní pracovníci NÚV
  MŠMT