vzdělávací aktivity

Vzdělávání podporuje zvyšování odborné způsobilosti školních psychologů a školních speciálních pedagogů, reflektuje aktuální potřeby poradenské praxe na školách. Příprava a realizace vzdělávání vychází z dosažených odborných kompetencí specialistů na školách (z doložené délky praxe, absolvovaného DVPP). Vzdělávání je rozčleněno do 3 stupňů - pro začínající psychology a speciální pedagogy, pro středně pokročilé s orientací na diagnostickou a intervenční práci ve škole, pro pokročilé s dlouholetou poradenskou praxí, kteří se připravují n  práci metodika a lektora.

Jednotlivé do systému zařazované vzdělávací programy jsou z větší části připravovány jako zcela nové kurzy, semináře a workshopy, které jsou v rámci projektu ověřovány, menší část z nich tvoří inovované programy ze vzdělávacích modulů připravených IPPP ČR, akreditovaných MŠMT a ověřených v rámci projektu VIP-Kariéra. Vzhledem k tomu, že KA 04 (Vzdělávání poradenských pracovníků) bude realizována až do doby ukončení projektu,  budou další vzdělávací programy ještě doplňovány, systém bude úplný teprve v závěru projektu.

Systém vzdělávání

je zaměřený na zvyšování odborné způsobilosti školních specialistů obou profesí, tj. školních psychologů a školních speciálních pedagogů. Jedná se o systém postavený víceúrovňově, tj. tak, aby umožňoval vycházet z kompetencí, které školní specialisté získali předchozí praxí a již absolvovaným DVPP.

vzdělávání školních psychologů 
vzdělávání školních speciálních pedagogů