aktivity v linii ŠPZ

Vzdělávací akce 2013

Vzdělávací aktivity ŠPZ uskutečněné od 01/2013 a plánované do budoucna

 

Vzdělávací akce 2012

Seznam vzdělávacích akcí uskutečněných v období 9/2012 - 12/2012

 

aktivity v linii SVP

vzdělávací aktivity v linii SVP byly realizovány v systému školských poradenských zařízení (ŠPZ) nebo byli odborní pracovníci SVP vzděláváni společně s pracovníky školních poradenských pracovišť (ŠPP). V přehledu jsou uvedeny vzdělávací akce realizované v úvodní fázi projektu pouze pro odborné pracovníky SVP 

Poradenská péče pro žáky zajišťovaná střediskem výchovné péče

V rámci klíčové aktivity č. 5 projektu RAMPS VIP III je školám, které nemají školního psychologa či školního speciálního pedagoga poskytována poradenská podpora a péče odborných poradenských pracovníků středisek výchovné péče. Pracovníci (psychologové či speciální pedagogové) poskytují především poradenské služby žákům s poruchami chování, či jejich rodičům a metodickou podporu pedagogům zapojených škol.

 

Seminář pro odborné poradenské pracovníky SVP

21.-22. 2. 2013  proběhne v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10 vzdělávací seminář pro odborné poradenské pracovníky SVP. Tématem dvoudenního sebezkušenostního semináře je práce se třídou jako dynamickou skupinou.