Vzdělávací akce 2012

Seznam vzdělávacích akcí uskutečněných v období 9/2012 - 12/2012

Název:     Školní legislativa – právní výklad aktualizace vyhlášek 72 a 73/2005
Datum a místo: 17. 9. 2012 - Praha;   27. 9. 2012 – Brno
Lektor:  Mgr. Olga Kusá

Program: Seznámení se základním právním rámcem české školské legislativy v kontextu rovného přístupu ke vzdělávání. Hlavní pozornost bude věnována změnám novelizovaných vyhlášek č. 72/2005 Sb. a 73/2005 Sb.


Název:     Základní principy dynamického vyšetření
Datum a místo: 20. 9. 2012 - Praha;  
Lektor:  PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Program: Základní vymezení principů dynamického vyšetření v porovnání s tradičním statickým vyšetřením – zaměřeno na zmapování potenciálu kognitivních funkcí jedince; stručné seznámení s metodou LPAD – dynamické vyšetření podle R. Feuersteina, včetně uvedení souvislostí mezi LPAD a Feuersteinovým instrumentálním obohacováním; ukázky konkrétních výstupů z vyšetření; využitelnost výsledků vyšetření ve školním i poradenském prostředí


Název:     Vedení skupiny pro děti s ADHD
Datum a místo: 31. 10. 2012
Lektor:  PaedDr. D. Jucovičová, Mgr. J. Budíková

Program: Uvedení konkrétních možností poskytování péče dětem s ADHD, jejich rodičům a pedagogům v rámci ŠPZ (zkušenosti z individuální i skupinové reedukace, rodičovských skupin a volnočasových aktivit pro děti s ADHD).


Název:     Identifikace podpůrných a vyrovnávacích opatření
Datum a místo: 21.11.2012, 11.12.2012 - Praha

Program: Pracovní workshopy na téma obecného pojetí, konkrétního vymezení vyrovnávacích a podpůrných opatření a návrhu struktury katalogu.