V období 09-12/2013 jsou v rámci KA 4 projektu RAMPS-VIP III (Vzdělávání poradenských pracovníků na úrovni škol a školských poradenských zařízení) průběžně realizovány vzdělávací aktivity.

Návštěva v Pardubickém kraji

Dne 9.10. 2013 hlavní manažerka projektu PhDr.J.Zapletalová návštívila zařízení a pracovníky zapojené v Pardubickém kraji do projektu ESF RAMPS VIP-III.

 

Supervize - nutnost nebo nadstandard v poradenské praxi?

Supervize, jako odborná podpora osobnostního i profesního rozvoje, je jednou z forem jak předcházet pocitům vyhoření a zvyšovat své odborné kompetence. Cílem semináře je seznámit účastníky s pojetím supervize v pomáhajících profesích. Vysvětlit strukturu supervizního procesu, druhy supervize, možnosti supervize – včetně rozmanitosti témat obsahu supervize. Vyložit principy supervize s využitím zkušeností z terénu. Součástí programu bude ukázka praktické supervize ve skupinách a diskuse o možnosti aplikace v praxi.

 

Základní principy dynamického vyšetření

seminář se koná 26.2.2013 v Praze

 

Specifika vzdělávání dětí a žáků s poruchami autistického spektra

Obsah semináře: poruchy autistického spektra, typické chování žáků s PAS, poradenství a metodická pomoc pro klienty s PAS. Zařazování žáků s PAS do systému škol a školských zařízení, podmínky pro integraci žáků s PAS, spolupráce s rodinou žáka s PAS, metodika práce se žákem s PAS (strukturované učení, aplikovaná behaviorální terapie, výměnné komunikační strategie, atd.), typologie žáků s PAS, konkrétní příklady nácviků sociálních dovedností ve školním prostředí, metodika práce se žákem s PAS v jednotlivých vzdělávacích předmětech, atd.

 

Vedení skupiny pro děti s ADHD

seminář pořádaný jako součást projektu ESF RAMPS – VIP III. dne 19.3.2013 v Brně